Lid worden

Meetrainen

Ben je enthousiast geworden over de sport korfbal en lijkt het je leuk om eens te komen trainen? Neem dan even contact op met een van de onderstaande personen. Je bent altijd welkom om een keer mee te komen trainen.

  • Juliëtte Verschoor (0183-403997, 06-47338906)

Missie

De Almkerkse Christelijke Korfbal Club draagt bij aan de ontwikkeling van haar leden door zowel prestatiegericht als recreatief korfbal aan te bieden. ACKC is een korfbalvereniging waar korfbal én sociale activiteiten centraal staan, een vereniging waar we omzien naar elkaar.

Visie

ACKC wil een sterke, sociale, maatschappelijk betrokken vereniging zijn en blijven. We bieden korfbal afgestemd op de wensen en behoeften van onze leden en willen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leden, op korfbalgebied als ook m.b.t. gezondheid en bewegen. We willen daartoe dan ook:

  • Over de gehele breedte van de vereniging spelen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van andere, qua omvang vergelijkbare verenigingen in de regio.
  • Dat door de teams attractief en sportief korfbal gespeeld wordt, zodat onze leden in en buiten het veld de korfbalsport positief beleven.
  • Dat alle mensen die bij de vereniging betrokkenen zijn trouwe volgers worden, zijn en blijven, wat bijdraagt - samen met andere (recreatieve) activiteiten van de vereniging - aan het binden/boeien van leden en niet leden (ouders, sponsoren, en andere belangstellenden).

Alle betrokkenen worden zoveel als kan, of wenselijk is, op meerdere manieren ingezet voor, c.q. deelgenoot gemaakt bij, de vereniging en/of de korfbalsport, waardoor ACKC optimaal kan presteren en beheerst kan groeien.

KorfbalFit

KorfbalFit is voor iedereen die sportief bezig wil zijn: ouders van jeugdleden, niet-actieve korfballers, spelers die geblesseerd zijn, verder iedereen die sportief bezig wil zijn. Je kan 3 (gratis) proeftrainingen afnemen om te beslissen of je het wat vindt. Voor slechts 10 euro per maand word je KorfbalFit lid bij ACKC, met maandelijks opzegbare termijn. Interesse? Geef je op bij Juliette Verschoor of Liesbeth van der Wiel, 06-47338906 of 06-42025669. Bekijk ook de poster: KorfbalFit.png

Lidmaatschap

Tenue: Het gehele tenue (broek/rok en shirt) wordt door de vereniging beschikbaar gesteld, hiervoor wordt een tenuebijdrage gevraagd van €12,- per seizoen per spelend lid.

Aanvang Betaling: Maand van aanmelding.

Bedrag per maand:

Seniorenop 31 dec. 19 jaar of ouder € 18,00
Juniorenop 31 dec. 16 t/m 18 jaar € 12,50
Aspirantenop 31 dec. 12 t/m 15 jaar € 9,50
Pupillenop 31 dec. 5 t/m 11 jaar € 8,25
KaboutersKabouterkorfbal t/m 5 jaar € 4,00
Midwekersspelen alleen door de week € 10,00
KorfbalFitwekelijkse sessies € 10,00
Overige ledenmaken geen gebruik van trainings- en speelmogelijkheden € 7,50
Maximum bedrag per maand per gezin met alleen de kinderen van 18 jaar
en jonger en thuis wonende studenten:
€ 42,50

Hoe betalen: Uitsluitend per maand via automatische bankincasso. De tenuebijdrage wordt ook via de automatische incasso geïnd.

Opzeggen: Voor 1 juni met het onderstaande opzeggingsformulier. Bij opzegging tussen 1 januari en 1 juni moet je de contributie nog t/m 30 juni betalen, en bij opzegging tussen 1 juni en 31 december moet je de contributie nog t/m 30 juni van het volgende kalenderjaar betalen. (Bijzondere omstandigheden daargelaten, maar dit is altijd ter beoordeling van het bestuur.) Dit is omdat bij opzeggen na 1 juni, ACKC voor jou nog een heel seizoen moet betalen aan de korfbalbond. Een uitzondering vormen KorfbalFit lidmaatschappen, die zijn maandelijks opzegbaar.

Wijzigingen: Deze gaan in op 1 augustus (bij aanvang nieuw seizoen), wanneer men bijvoorbeeld van pupillen- aspirantenlid wordt.

Zijn er nog vragen, dan kun je deze altijd aan de penningmeester stellen: Teun van Herwijnen, e-mail: penningmeester@ackc.nl.

Privacybeleid

ACKC vindt privacy erg belangrijk. We hebben dan ook een privacyverklaring die dat vooropstelt, en die je hier kunt nalezen: ackc.nl/privacyverklaring

Kindpakket voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: ieder kind kan meedoen!

In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. Ook in Altena komt armoede voor. Gemeente Altena wil graag dat alle kinderen in Altena mee kunnen doen. Aan een sport, schoolreis, muziekles of andere dingen die voor ieder kind belangrijk zijn. Ook als de ouders hiervoor weinig of geen geld hebben. Dit geeft stress. En dat kan ervoor zorgen dat ook het kind zich niet goed voelt. Om hen een steuntje in de rug te geven, is er het Kindpakket.
https://gemeentealtena.nl/kindpakket.html

Inschrijven

Als je je wilt inschrijven voor lidmaatschap van ACKC, kan dat door het volgende te doen:

  • Vul het online inschrijfformulier in, hiermee kun je tevens automatische incasso instellen en akkoord geven voor onze privacyverklaring;
  • Stuur een digitale pasfoto naar ledenadministratie@ackc.nl (alleen als je wedstrijden gaat spelen; ter controle voor scheidsrechters)

Machtiging of rekeningnummer voor contributie-inning wijzigen

Als je al lid bent en de machtiging of het rekeningnummer voor de contributie-inning wilt wijzigen, kan dat met dit wijzigingsformulier.

Opzeggen

Als je je lidmaatschap op wilt zeggen kan dat met dit opzeggingsformulier.